Haberler

Prof. Dr. Hale Bolak Boratav ‘Gezi’nin Sosyal Psikolojisi’ni yazdı

“Gezi’nin Sosyal Psikolojisi” İnsan-toplum ilişkisini inceleyen sosyal psikoloji açısından Türkiye,mükemmel bir laboratuvar oluşturuyor. Ülkede özellikle 50’li yıllardan beri yaşanan hızlı sosyal değişim, sosyal bilimciler açısından birçok sosyal olgunun ve sorunun anlaşılmasında önemli bir arka plan oluşturmuş,sanayileşme ve kentleşme, nüfus yapısındaki…
Read more

Share