#6. 15 Dakika

Bir çocuğun yetiştiği ortamda işittiği sözlerin, onun eğitim yaşamındaki başarısına katkısı ne kadar önemlidir? İş yaşamında, çalışanınızın süreçlere daha katılımcı olması için en temel ihtiyaçlarından biri, doğru motivasyon, nasıl sağlanır? Bir kişinin bilişsel performansını sadece yarım saatte nasıl arttırırsınız?

Cümleler sadece gelişi güzel  kelimelerle sıralanmış, belli bir gramer yapısıyla bir araya getirilmiş yapılardan ibaret değildir. Günlük yaşantımızı muhteşem bir şekilde kontrol eder, sinsice beynimizin içinde dans ederek yepyeni nöron bağlantıları kurarlar. Her yeni nöron bağlantısı bizi yepyeni bir insan haline dönüştürür. Nasıl mı?

İki çılgın araştırmacı, Trivial Pursuit adında bir kutu oyunundan yardım aldı. Bir grup öğrenciye kırk iki adet oldukça dikkat gerektiren sorular sordu; ancak oyunu oynamadan önce grubu ikiye ayırdı. İlk gruba bir akademisyen olmanın ne anlam ifade ettiğini, ikinci gruba da futboldaki holiganizm hakkındaki düşüncelerini yazmalarını istedi. Her iki grubun da toplam 15 dakikası vardı ve düşüncelerini yazıya dökerek somutlaştıracaklardı.

Akabinde her iki gruba ayrı ayrı kutu oyunu oynattılar. Sonuçlar sarsıcıydı; ilk grup, yani akademisyenleri düşünen grubun başarı oranı ortalama %56 iken, holiganizm üzerine düşünen ikinci grubun ortalaması %43’te kalmıştı. %8’lik bu fark bir öğrencinin dersten kalmasına, yöneticilik hayalleriyle tutuşan birinin kıdem sınavlarından geçememesine pek ala sebep olabilir. Bir şeyin de altını çizmekte yarar var; çocukların yaşları, bilişsel kabiliyetleri ve hemen hemen diğer tüm etkenler oldukça homojendi.

Bir düşünsenize! Her gün iletişim halinde olduğumuz, bağlantılar kurduğumuz onlarca kişi bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde beynimizde dolaşan yüzlerce fikre sebep oluyor. İşin daha ileriki süreci ise, bu düşüncelerin bir süre sonra ciddi davranışsal farklılıklara sebep olması. Örneğin, 1 saat boyunca şiddet üzerine fikir paylaşımı yapılan bir grubun üyeleriyle, 1 saat boyunca sanat ve bilimden bahsedilen bir grubun üyeleri arasında, sohbet bittikten sonra ciddi bir davranış değişikliği söz konusu olabilmektedir. Sabır gerektiren bir eylemde bulunmaları gerektiğinde, bir saattir şiddet hakkında konuşmuş bir grubun elemanları, sanatla ve bilimle ilgili keyifli bir sohbetten çıkmış bir gruba göre daha anlayışsız ve kaba davranabiliyordu. Çocuklar yetiştirildikleri ortamdan kaptıkları jargonları çok hızlı işlerler. Kesin kanıtlarıyla gözler önüne serilmiştir ki; kullandığınız dil ve içeriği, çocuğunuzun ilerleyen dönemlerinde mesleki tercihinden mental kapasitesine kadar çok ciddi bir kontrol üstünlüğüne sahiptir.

Eğer bir iş veren ya da yöneticiyseniz, hepsi çalışanınız için de geçerlidir. Çalışanlarınızın içinde bulunduğu eko-sistemde işittiği sözlerin önemi çok büyüktür. Bundan dolayı, son yüzyılda kurumsal firmalar çalışanlarına, farklı danışmanlık firmaları yardımıyla daha fazla seminer aldırmaya başladı. Bazen dışarıdan bir söylem, içeriden gelenden daha etkili olabilmektedir. Değerli katkıları olacak bu ortak paylaşım toplantıları, seminerler çalışanın motivasyonunu arttırırken iş bilincini de yükseltir.

Bilişsel performansın artışının anahtarını artık öğrendiniz. İşittiğiniz şeylerin sizleri nasıl yönettiğinin de farkındasınız. Artık gerisi size kalıyor.

Share

Leave a Comment